zalogowany jesteś jako:
  (wyloguj)
 
 
border=0
  W zakresie międzynarodowej
ochrony patentowej
projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
 
 

Witamy na stronie poświęconej projektowi El-Go.

Celem projektu jest wprowadzenie wszystkich zainteresowanych do świata elektroniki. W centrum naszego zainteresowania są osoby zupe³nie nie znaj±ce tematu - zwłaszcza młodzież szkolna. Sprzętem jaki wykorzystujemy do budowy obwodów elektrycznych i elektronicznych s± nowoczesne, autorskie zestawy montażowe El-Go.
Zestawy El-Go zostały zaprojektowane tak, aby prezentacja wiedzy odbywa³a siê w ciekawy, atrakcyjny sposób i na takim poziomie, który daje u¿ytkownikowi podstawê do dalszego samodzielnego działania.
W El-Go zastosowano nowy, na skalę światową, pomysł realizacji połączeń elektrycznych - powstają one same
podczas zbliżania do siebie elementów i utrzymywane są siłami magnetycznymi.

Zestaw "El-Go edu1" umożliwia budowę obwodów tranzystorowych. Kolejne zestawy - "El-Go Solar" oraz "El-Go edu2" - mają rozwijać zainteresowania użytkowników zgodnie z aktualnymi kierunkami rozwoju techniki (np. w zakresie mechatroniki). Chcemy pokazać, że elektronika może być pojmowana intuicyjnie (bez znajomości trudnej teorii).
Gwarantujemy, że można się nią bawić w każdym wieku.

Równolegle funkcjonują zestawy płaskie "El-Go Flat" przeznaczone do realizacji podstawy programowej dla szkół. Zawierają one proste elementy, mierniki, zródła zasilania i inne moduły wygodne do realizacji szkolnych programów nauczania fizyki w zakresie podstawowych praw elektrycznych.

   
 
0%
Filmy Youtube      edu1:  Film1 Film2 Film3   edu2:  Film4 Film5   Flat:  Film6