ZESTAW  
 

Zestawy El-Go Flat - nowo¶ć na skalę ¶wiatow±!

Zestawy służ± do budowy obwodów elektronicznych i s± przeznaczone dla młodzieży w wieku szkolnym oraz dla starszych użytkowników. System El-Go Flat charakteryzuje się płask± budow± oraz odmiennym od zastosowanego w klasycznym zestawie El-Go sposobem poł±czeń między segmentami - s± to poł±czenia magnetyczne bezpo¶rednie. Umożliwia to prezentację obwodów na tablicy szkolnej. Łatwo¶ć budowania obwodów sprawia że nauka elektroniki staje się przyjemna a efekt działań widoczny jest już po kilku minutach użytkowania zestawu. Wszystko za spraw± nowatorskiego sposobu ł±czenia segmentów - wystarczy zbliżyć je do siebie a resztę pracy wykona za nas pole magnetyczne.

Zwróćmy uwagę na możliwo¶ci dydaktyczne jakie niesie ze sob± system El-Go Flat. Na segmentach znajduj± się symbole elementów elektronicznych oraz ich opisy. Sam element został umieszczony tak aby był widoczny w trakcie użytkowania zestawu. Kolejnym atutem jest możliwo¶ć budowania obwodów na tablicy szkolnej - płaskie segmenty idealnie przylegaj± do metalowego podłoża. Zestawy El-Go Flat s± innowacyjn± pomoc± naukow± pomagaj±c± w realizacji zajęć z fizyki, elektrotechniki lub techniki. Prowadzenie zajęć ułatwia niezwykła łatwo¶ć tworzenia obwodów.

Zestawy El-Go Flat s± produktami polskimi.


  Film1 - TEACHBOARD